Dohodnuté pravidlá - Klub turistov Vráble

Prejsť na obsah
Dohodnuté pravidlá
Ak sa účastník nemôže zúčastniť akcie (choroba a pod.), informuje hospodárku, ak nie sú náhradníci, musí si nájsť náhradníka sám, inak zaplatená suma (príspevok na dopravu) nebude vrátená, ale zostane v pokladni klubu.

Akcia bude zrušená, ak sa na akciu prihlási menej ako 38 účastníkov v jednom autobuse, zaplatená suma za akciu bude vrátená. Ak bude akcia z nejakého dôvodu presunutá na iný termín, bude suma za akciu vrátená tým, ktorým nový termín nevyhovuje.

O bezpečnosť na akcii sa stará každý účastník sám, rodičia alebo iní dospelí o deti do 14 rokov. Za mládež nad 14 rokov preberajú zodpovednosť rodičia podpísaním vyhlásenia o zodpovednosti.

Vedúci akcie neplatí za dopravu, organizuje celú akciu, trasy, čas odchodu, zmeny, rieši problémy na akcii.

Akcií Klubu turistov Vráble sa môže zúčastniť iba člen.  Ako sa stať členom?

© 2002-2024 Klub turistov Vráble
Návrat na obsah