Výbor - Klub turistov Vráble

Prejsť na obsah
Výbor Klubu turistov Vráble

Predseda:  Ľudovít Mórocz

Členovia výboru:
Milan Toma
          Peter Macák
                 Daniel Hehejík
                 Ľudmila Cagáňová

Revízna komisia:
                 Elena Svatíková
                 Anna Krupová

Hospodár, manažér, kronikár:
                Alena Móroczová
© 2002-2024 Klub turistov Vráble
Návrat na obsah