História klubu - Klub turistov Vráble

Prejsť na obsah

História klubu sa začala písať v roku 1976, keď vo vtedajšom národnom podniku Tesla vznikol v rámci Telovýchovnej jednoty Tesla Vráble odbor turistiky, ako dôsledok potreby podchytenia turistických aktivít organizovaných v meste Vráble pracujúcimi v podnikoch, v školách a v DPM. Spoločnými silami zapálených turistov z radov zamestnancov Tesly a pedagogických pracovníkov škôl vo Vrábľoch sa podarilo turistiku vo Vrábľoch dostať do povedomia širokej verejnosti. Okrem Tesly pracoval turistický oddiel aj v Autobrzdách (dnes Matador) a turistické akcie organizovali aj pracujúci vo vrábeľskej ČSAD (Československá autobusová doprava).
Rok čo rok boli organizované turistické akcie nielen v letnom období, ale aj zimné, na lyžiach, sánkach, či bežkách. Rovnako boli organizované masové akcie Jarný pochod – viac než 15 ročníkov (1. ročník – 1980) a Večerný beh Vrábľami. V rokoch 1980 až 1985 bola vedená aj kronika činnosti oddielu. Členskú základňu tvorili jednotlivci, ale aj celé rodiny. Činnosť členov nebola zameraná iba na vlastné akcie – organizované oddielom, ale členovia sa zúčastňovali aj na akciách organizovaných v rámci okresu (diaľkové pochody – Nitrianska 50, Tríbečská 50, Hviezdicový výstup na Inovec), či republiky – Mierový diaľkový pochod cez Chřiby.

Nová kapitola histórie klubu sa začala písať ako dôsledok politických zmien v roku 1989. TJ Vráble sa po transformácii orientovala iba na futbal a turistika zostala „bezprízorná.“  Najaktívnejší členovia sa rozhodli založiť novú organizáciu zastrešujúcu turistiku v meste. V roku 1991 bola na ustanovujúcej schôdzi založená Mestská organizácia Klubu slovenských turistov Vráble (v skratke MO KST Vráble) ako občianske združenie v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov.
V roku 1996 bol k 20. výročiu organizovanej turistiky vo Vrábľoch vydaný Spravodaj KST Vráble. V tomto období boli vypracované aj návrhy na textilné nášivky klubu s hlaváčikom jarným. Klub participoval aj
na vedení okresnej riadiacej komisie KST.

Poslednou zásadnou zmenou bolo po nástupe nového vedenia klubu v roku 2003 rozhodnutie výboru klubu, po schválení na výročnej členskej schôdzi, vystúpiť z Klubu slovenských turistov a úplne sa osamostatniť. Zmenili sa stanovy, logo a názov z MO KST Vráble na Klub turistov Vráble.
© 2002-2024 Klub turistov Vráble
Návrat na obsah