Platenie - Klub turistov Vráble

Prejsť na obsah
Platenie
Objednávanie:
e-mailom hospodárke na adresu alena@morocz.sk
Objednávkový lístok tu
Objednávkový lístok sa vypĺňa pri dvoch a viac akciách.

Platenie:
Účastník môže vyplatiť ktorúkoľvek akciu (aj všetky na celý rok) iba bankovým prevodom na číslo účtu:
SK83 5600 0000 0022 0589 8001
Neuvádza žiadny variabilný symbol. Mailom rozpíše, ktoré akcie a za ktoré osoby, vrátane poistenia, je celková suma uhradená.  © 2002-2024 Klub turistov Vráble
Návrat na obsah